Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Стартира програмата „Равен шанс – достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2017-2018 г.

Фондация „Земята – източник на доходи“ съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява

Програмата „Равен шанс – достъп до средно образование“

за ученици в гимназиална степен за учебната 2017-2018г.

LSIF_TSA_logo


Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“, финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”) има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства като премахне основни образователни бариери. Програмата се администрира от партньорски организации, работещи по места, които закупуват и предоставят карти за транспорт и учебници на ученици от 8 до 12 клас с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието.

Условия за участие на учениците

  1. Да бъдат младежи, посещаващи училище в гимназиална степен на образование (VIII – XII клас);
  2. Да са мотивирани да продължат образованието си;
  3. Учениците да са от социално слабо/ неравностойно семейство – т.е. от семейство, в което максималният доход на член от семейството възлиза на до 420 лева месечно;
  4. Ученикът да има необходимост от пътуване с извънградски/междуселищен транспорт до училище и обратно всеки ден или да бъде настанен в общежитие или квартира.
  5. Ученикът следва да спазва етично поведение: от учениците се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация, и другите участници в Програмата.

Вижте пълната информация относно условията и необходимите документи за участие!

Анкета-препоръка за ученика (по образец) от негов учител.

За допълнително информация за програмата може да се обърнете към Стефан Христов, тел. 0888 969329, e-mail: stefan@landsourceofincome.org (кандидатите от с. Чалъкови да се свържат с Елена Григорова и Стоянка Манева).

Архив Новини