Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Национална кръгла маса: Пет години след приемането на Национална стратегия за интегриране на ромите 2012-2020: Докъде сме и сега накъде? (22 май 2017)

На 22 май 2017 екип от Фондацията участва в Национална кръгла маса: Пет години след приемането на Национална стратегия за интегриране на ромите 2012-2020: Докъде сме и сега накъде?, проведена в Информационен Център на ЕС в гр. София.

Срещата бе открита от Кадрин Хасанов Координатор –програми, Асоциация Интегро и премина в две сесии. Първата сесия „Докъде сме с изпълнението на НСИР и с интеграцията на ромите?“ включваше обзор на препоръките към България от докладите на ЕК по изпълнението на НСИР и Специфичните препоръки към държавата в рамките и Дискусия на тема „Какво не достигна на България, за да проведе ефективна интеграция на ромите досега?“. Втората сесия „А сега накъде“ обхвана следните два въпроса „Каква политика ще продължи да реализира България по отношение на ромите до 2020 и след 2020?“ и „Може ли да има успешна кохезионна политика България без ефективно приобщаване на ромите?“. Срещата приключи с обобщаване и приемане на общи препоръки за обсъждане на темата за приобщаващите политики и кохезионната политика по време на Българското председателство на Европейския съвет през 2018 година.

Архив Новини