Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Мониторинг на партньорската организация Фондация “Болни от астма“ – гр. Ямбол (17 май 2017)

На 17 май 2017 г. представители от Фондация „Земята – източник на доходи“, Веселин Трендафилов, Георги Георгиев, Йорданка Рангелова и Стефан Христов посетиха партньорската организация Фондация “Болни от астма“ – гр. Ямбол.

Целта на посещението беше да се извърши мониторинг на дейността на партньорската организация по Проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“.

Беше извършен преглед на документите по проекта и осъществените инициативи. Дискутирани бяха осъществените инициативи и развитието им.

Посетени бяха на място инициативи в с. Стефан Караджово и с. Чубра.

Беше разговаряно с участник от с. Коневец за получената подкрепа и бъдещите планове за развитие.

Бяха дадени препоръки целящи подобряване на бъдещата работа.

Архив Новини