Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Мониторинг на партньорската организация Фондация “Бъдеще“ – гр. Ракитово (12 май 2017)

На 12 май 2017 г. представители на Фондация „Земята – източник на доходи“ (Георги Георгиев, Крум Христов, Йорданка Рангелова и Стефан Христов) посетиха партньорската организация Фондация “Бъдеще“ – гр. Ракитово.

Целта на посещението беше да се извърши мониторинг на осъществени инициативи и преглед на нови предложения по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“.

Беше осъществен преглед на документацията по осъществени инициативи и бяха посетени някои от тях на място. Разговаряхме с участниците относно развитието на идеите и бъдещите им планове.

Проведоха се срещи с нови кандидати за запознаване с предложенията им.

Архив Новини