Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Среща на мониторинговия комитет по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ – фаза 3 (21 Април 2017)

На 21 Април 2017 г. се проведе среща на мониторинговия комитет по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ – фаза 3. На срещата присъстваха представител на донорската организация Тръст за социална алтернатива, както и представители на партньорските организации: Сдружение „Ларго“ – гр. Кюстендил, Сдружение “Свят без граници” – гр. Стара Загора, Фондация „Болни от астма“ – гр. Ямбол, Фондация „Бъдеще“ – гр. Ракитово и Сдружение „Нов път“ – с. Хайредин.

Срещата се състоя в Хотел „Железник“, гр. Стара Загора. На срещата бяха представени постигнатите резултати за отчетния четиримесечен период. Бе представена работата с партньорските организации, както и работата на фондацията в Пловдивска област. Срещата приключи с дискусия и обобщение на резултатите до момента и предизвикателствата през следващите две четиримесечия.

Архив Новини