Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Споделяне на опит на партньорите по проекта (21 – 22 Април 2017)

На 21 и 22 Април 2017 г. се проведе среща на партньорите по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ – фаза 3. На срещата присъстваха представители на партньорските организации: Сдружение „Ларго“ – гр. Кюстендил, Сдружение “Свят без граници” – гр. Стара Загора, Фондация „Болни от астма“ – гр. Ямбол, Фондация „Бъдеще“ – гр. Ракитово и Сдружение „Нов път“ – с. Хайредин. През първия ден на срещата бяха организирани посещения при подпомогнати участници от Сдружение “Свят без граници” – гр. Стара Загора, Фондация „Болни от астма“ – гр. Ямбол. Целта на тези посещения бе организациите да се запознаят с дейностите извършвани от останалите партньори, и да се проследи развитието на инициативите.

Първото посещение бе извършено в пекарна в гр. Сливен, на която беше закупено оборудване. Проведоха се разговори с участниците в инициативата и бяха дегустираха продукти произведени в пекарната.

Второто посещение беше на билкарница в гр. Сливен. Участникът беше подпомогнат с  консултантска помощ за създаването и развитието на сайт за реклама и онлайн търговия на предлаганите от него продукти.

Работният ден приключи с организирана среща в Хотел „Ямболен“ с двама участника от с. Скалица, от които партньорите почерпиха добър опит за своята работа.

През следващия ден 22 април 2017 г. беше сформирана среща дискусия с партньорските организации по отношение на работата по проекта. Всеки партньор сподели добрите моменти в работата, притесненията през изминалото и очакванията и насоките за работа през настоящето четиримесечие. Фокусът на срещата бе съсредоточен върху насоките за през следващите периоди на проекта.

Архив Новини