Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Дарение на 10 т. тор амониева селитра за дребни земеделски производители (17 март 2017)

На 17 март 2017 г. в с. Чалъкови участниците в програмата „Земята – източник на доходи“ получиха 10 т. тор амониева селитра. Торът бе предоставен на Фондация „Земята-източник на доходи“ като дарение от Неохим АД – гр. Димитровград.

Разпределението на тора се осъществи от екипа на Фондацията по предварително направени списъци с участниците, като индивидуалните количества бяха съобразени с размера на обработваната земя и типа на отглежданите култури.

С получената подкрепа земеделските производители ще осигурят пълноценно и съобразено с изискванията на културите хранене, като използват висококачествени торове. Това ще даде възможност на стопаните да получат добра реколта.

Участниците в програмата и екипът на Фондацията изказват искрената си благодарност за дарението, което ръководството на Неохим АД – гр. Димитровград предоставя в помощ на дребните земеделски производители в селските райони.

Още за събитието от сайта на Неохим АД – гр. Димитровград.

Архив Новини