Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Кръгла маса, АГРА 2017, „Състояние и възможности за развитие на дребните земеделски стопанства в България“ (23 февруари 2017)

На 23 февруари 2017 г. в зала „Пресклуб“ на Международен панаир – Пловдив в палата № 6 на Международен панаир Пловдив се проведе кръгла маса на тема „Състояние и възможности за развитие на дребните земеделски стопанства в България“ организирана от Фондация “Земята – източник на доходи”, Катедра „Икономика” при Аграрен университет – Пловдив и Център по предприемачество при ТУ-София, филиал Пловдив. Мероприятието се организира за 12-та поредна година.

Срещата откри зам.-областният управител на обл. Пловдив Владимир Петров. Той затвърди от името на Областната управа подкрепата за дребния земеделски бизнес и неговото развитие.

Председателят на УС на Фондация „Земята – източник на доходи“ – доц. д-р Иван Пенов представи основните дейности на Фондацията, и в частност развитието на проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи”, финансиран от Тръст за социална алтернатива.

На срещата г-жа Аделина Стоянова – държавен експерт в Дирекция „Директни плащания“ към Министерството на земеделието и храните направи равносметка на подпомагането на земеделските стопани чрез директните плащания, в резултат на реформираната ОСП през Кампания 2015 г. и Кампания 2016 г. и представи промените и новостите по отношение на директните плащания за 2017 г.

Г-жа Милена Налбантова (Национална служба за съвети в земеделието) представи възможностите за подпомагане на малките земеделски стопанства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., както и помощта, която Национална служба за съвети в земеделието оказва на стопаните.

Представители от Местна инициативна група Перущица – Родопи запознаха аудиторията с възможностите за подпомагане на малките земеделски стопанства чрез местните инициативни групи.

В заключение срещата приключи с дискусия, на която експертите отговориха на въпроси, свързани с най-често срещаните проблеми, като бяха обсъдени конкретни възможности за подкрепа на дребните земеделски стопани през новия планов период 2014-2020 г., ролята на общините и държавните институции, неправителствените организации и учебните заведения за успешното им реализиране.

Материали от кръглата маса (очаквайте скоро):

Новини

Архив Новини