Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Мониторинг на партньорската организация Сдружение „Ларго“ – гр. Кюстендил (12-13 януари 2017)

На 12 и 13 януари 2017 г. представители от Фондация „Земята – източник на доходи“, Георги Георгиев, Веселин Трендафилов, Марияна Шишкова и Стефан Христов посетиха партньорската организация Сдружение „Ларго“ – гр. Кюстендил.
Целта на посещението беше да се извърши планиран мониторинг на дейността на партньорската организация по Проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“. Мониторингът бе осъществен съвместно с представител на Фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Беше извършен преглед на документите по проекта и осъществените инициативи. Беше коментирано развитието им.

На място бяха посетени реализирани инициативи. Беше разговаряно с участниците за идеята им, получената подкрепа и бъдещите планове за развитие.

Оценката за партньорската организация след, проведената визита, е положителна. Бяха дадени препоръки целящи подобряване на бъдещата работа.

Архив Новини