Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Мониторинг на партньорската организация Фондация “Болни от астма“ – гр. Ямбол (10 януари 2017)

На 10 януари 2017 г. представители от Фондация „Земята – източник на доходи“, Иван Пенов, Веселин Трендафилов, Марияна Шишкова, Стефан Христов посетиха партньорската организация Фондация “Болни от астма“ – гр. Ямбол.
Целта на посещението беше да се извърши планиран мониторинг на дейността на партньорската организация по Проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“.
Мониторингът бе осъществен съвместно с представител на Фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Беше извършен преглед на документите по проекта и осъществените инициативи. Дискутирани бяха осъществените инициативи и развитието им. Беше разговаряно с участник за получената подкрепа и бъдещите планове за развитие.

Поради затруднената зимна обстановка и затворени пътища в Ямболско не можаха да се осъществят посещения на финансирани инициативи в региона.

Оценката за партньорската организация, след проведената визита, е положителна. Бяха дадени препоръки целящи подобряване на бъдещата работа.

Подкрепата за Фондация „Земята – източник на доходи“ е осигурена от фондация “Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Земята – източник на доходи“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори. Тръст за социална алтернатива

Архив Новини