Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Мониторинг на партньорската организация СНЦ “Свят без граници” – гр. Стара Загора (04-05 януари 2017)

На 04 и 05 януари 2017 г. представители на Фондация „Земята – източник на доходи“ (Иван Пенов, Веселин Трендафилов, Марияна Шишкова и Стефан Христов), посетиха партньорската организация СНЦ “Свят без граници” – гр. Стара Загора.
Целта на посещението беше да се извърши планиран мониторинг на дейността на партньорската организация по Проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“.

През първия ден беше осъществен преглед на документите по проекта и осъществените инициативи. Беше коментирано развитието на инициативите. Бяха осъществени посещения на участници, с които бе разговаряно за идеята им, получената подкрепа и бъдещите планове за развитие.

Вторият мониторингов ден премина в посещение на място на осъществени инициативи. Беше разговаряно с участниците за оценка развитието на инициативите.

Оценката за партньорската организация след проведената визита е положителна. Бяха дадени препоръки целящи подобряване на бъдещата работа.

Архив Новини