Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Среща на мониторинговия комитет по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ – фаза 3 (17 декември 2016)

На 17 декември 2016 г. се проведе среща на мониторинговия комитет по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ – фаза 3. На срещата присъстваха представители на партньорските организации: Сдружение „Ларго“ – гр. Кюстендил, Сдружение “Свят без граници” – гр. Стара Загора, Фондация „Болни от астма“ – гр. Ямбол, Фондация „Бъдеще“ – гр. Ракитово и Сдружение „Нов път“ – с. Хайредин, както и представител на донорската организация Тръст за социална алтернатива.

Бяха отчетени напредъка и постигнатите резултати през изминалото четиримесечие на проекта. Партньорските организации споделиха успешно осъществените инициативи, както и предстоящите такива. Като основно предизвикателство пред проекта беше определено планирането на дейностите в условията на силна неопределеност, в които оперират организациите.

Архив Новини