Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Обучения на участниците в програма „Земята – източник на доходи“ (18 декември 2016)

На 18 декември 2016 г. се проведоха две специализирани обучения на участниците в програма „Земята – източник на доходи“.

Първото обучение имаше за цел да запознае участниците със съвременни начини за напояване и хранене прилагани в земеделието. Бяха представени иновативни технологии за капково напояване и микродъждуване, както и възможностите, които тези технологии предоставят за оптимално регулиране на хранителния режим на растенията. По време на обучението бяха дискутирани свойствата на различните видове минерални торове и техните възможности за смесване.

Второто обучение запозна участниците с тенденциите при новите сортове череши, съобразени със съвременните изисквания на пазара. По време на обучението бяха дискутирани ботаническите характеристики и биологичните изисквания на сортове череши, които са подходящи за районите на участниците. Особено внимание бе обърнато на ранозрелостта, устойчивостта на болести и неприятели, размерът и консистенцията на плодовете.

Архив Новини