Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Мониторинг на партньорската организация Сдружение “Нов път“ – с. Хайредин (05-06 декември 2016)

На 05 и 06 декември 2016 г. представители на Фондация „Земята – източник на доходи“ (Веселин Трендафилов, Марияна Шишкова и Стефан Христов) посетиха партньорската организация Сдружение“Нов път“ – с. Хайредин. Посещението беше осъществено съвместно с представители на Фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Целта на посещението беше да се извърши мониторинг на дейността на партньорската организация по Проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“.

Мониторингът премина през два етапа – преглед на документи и посещения на място на осъществени икономически инициативи.

През първия ден беше направен обстоен преглед на документите на осъществените до момента инициативи, както и развитието им.

На място бяха посетени осъществени инициативи и бе разговаряно с участниците в тях.

Следващият ден продължи в мониторингови посещения на място на участници по проекта.

Оценката на партньорската организация след проведената визита е положителна. Бяха дадени препоръки целящи подобряване на бъдещата работа.

Архив Новини