Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Мониторинг на партньорската организация Фондация „Бъдеще“ – гр. Ракитово (09 декември 2016)

На 09 декември 2016 г. представители на Фондация „Земята – източник на доходи“ (Иван Пенов, Георги Георгиев, Марияна Шишкова и Стефан Христов), съвместно с представители на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ посетиха партньорската организация Фондация “Бъдеще“ – гр. Ракитово.

Целта на посещението беше да се извърши планиран мониторинг на дейността на партньорската организация по Проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“.

Беше осъществен преглед на документацията по осъществени инициативи. Обсъдено бе развитието на осъществените инициативи. Дадени бяха препоръки по отношение подредбата на документацията и по отчетната дейност.

Мониторинговата визита продължи с посещение на място на осъществени инициативи за оценка развитието на инициативите, където бе разговаряно и с част от участниците.

Архив Новини