Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Годишна среща 2016 (17 – 18 декември 2016)

На 17 и 18 декември 2016 г., в хотел „Интелкооп“ – гр. Пловдив се проведе традиционната годишна среща на участниците в програма „Земята – източник на доходи”. На срещата присъстваха участници по програмата, представител от ТСА, както и партньорите по проекта – Сдружение „Ларго“ – гр. Кюстендил, Сдружение “Свят без граници” – гр. Стара Загора, Фондация „Болни от астма“ – гр. Ямбол, Фондация „Бъдеще“ – гр. Ракитово и Сдружение „Нов път“ – с. Хайредин.

По време на годишната среща на 17 декември 2016 г. се проведе среща на мониторинговия комитет по проект „Интегриране на ромски общности с икономически инициативи“ – фаза 3.

През първия ден от годишната среща бяха представени резултатите от дейността на фондация „Земята – източник на доходи“ през изминалата година. Бяха дискутирани работата до момента, както и предизвикателствата и възможностите през предстоящата година. По време на срещата участници по програмата споделиха своя опит и дадоха положителна оценка от работата с Фондацията.

Бяха връчени грамоти за „Коректен участник“ на 4-ма нови участници в програма „Земята – източник на доходи”. Трима участници получиха награди и грамоти в състезанието за най-добро вино.

През втория ден от годишната среща (18 декември 2016 г.) бяха проведени две специализирани обучения. Темите на обученията бяха:

  • Съвременни начини за напояване и хранене прилагани в земеделието;
  • Череши – съвременни изисквания на пазара.

Бяха дадени индивидуални консултации на участниците, относно отглеждането на културите, възможности за справяне с болести и неприятели, подготовка на работни разтвори и пръскане на насажденията, провеждане на различни агротехнически мероприятия и др.

Архив Новини