Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Работна среща на партньорите по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи-фаза 3″ (30 юни – 01 юли 2016)

На 30.06 и 01.07.2016 г. в Хотел „Интелкооп“, гр. Пловдив беше проведена работна среща на партньорите по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи-фаза3“. Работната среща беше за споделяне на опит на партньорите по проекта. Основните теми които бяха акцентирани бяха:

  • Споделяне на опит по реализация на икономически инициативи и изпълнение на проекта;
  • Обсъждане на методика за мониторинг;
  • Управление на фондовете на партньорите.

През втория ден на работната среща беше проведена и паралелна сесия за счетоводителите на организациите от представител на ТСА на тема „Повишаване на капацитета за управление на финансите в организацията“

Програма от работната среща в PDF

Подкрепата за Фондация „Земята – източник на доходи“ е осигурена от фондация “Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Земята – източник на доходи“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори. Тръст за социална алтернатива

Архив Новини