Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Мониторинг на осъществени и проучване на нови инициативи от партньорската организация Сдружение „Ларго“ – гр. Кюстендил (26 юли 2016)

На 26 юли 2016 г. представители от Фондация „Земята – източник на доходи“, Веселин Трендафилов и Стефан Христов посетиха партньорската организация Сдружение „Ларго“ – гр. Кюстендил.
Целта на посещението беше да се извърши мониторинг на финансирани инициативи от партньорската организация и да се проучат нови предложения от кандидат участници.
Беше осъществен преглед на документацията по осъществените инициативи от партньорската организация и беше обсъдено развитието им.
Беше направен мониторинг на инициативи за закупуване на оборудване за видеозаснемане, оборудване за фризьорски салон, товарен бус за зареждане на магазини, оборудване за кафене, товаро-пътнически бус за ромска фолклорна група, обзавеждане за магазин за домашни потреби, товарен бус за зареждане на магазин и др. Всички проверени инициативи с малки изключения се развиват много добре и вноските се изплащат в срок.
Разговаряно бе с кандидат участник, желаещ да бъде подпомогнат за транспортно средство за зареждане на магазин в който работи цялото семейство. Дадени са препоръки на партньорската организация да оцени възможността за осъществяване на инициативата, след което да се разисква допълнително.

Архив Новини