Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Участие в обучителен семинар „Първи стъпки в предприемачеството и земеделието“ (27 март 2016)

На 27 март 2016 година екип на Фондация участва в семинар на тема „Първи стъпки в предприемачеството и земеделието“ за земеделски стопани от гр. Кюстендил. Обучението беше проведено в зала Пауталия на Парк-хотел Кюстендил, като лектори бяха г-н Иван Пенов и г-н Крум Христов от Фондация „Земята – източник на доходи“, заедно с Ангел Ангелов, специалист животновъдство от Аграрен университет – Пловдив.

Обучението беше организирано от партньорската организация Сдружение Ларго – Кюстендил и финансирано от „Институт Отворено общество” – София.

Пазарът на труда в Кюстендилска област не може да осигури работни места за огромна част от ромската общност в трудоспособна възраст. Няма особени основания да се очаква, че в бъдеще ситуацията ще се промени драстично и ще се разкрият много работни места, освен програмите за социалната заетост.
Една от рационална възможности за препитание на безработните семейства е да започнат да се занимават със земеделие и животновъдство, или друг семеен бизнес. Поради тази причина екипът на сдружение ЛАРГО, планира да обучи и консултира 15 души, които имат нагласата да се занимават със земеделски инициативи и друг бизнес.

На семинара бяха представени Дейността на Фондация „Земята – източник на доходи“ и работата с партньорската организация от гр. Кюстендил – Сдружение Ларго.
В обучителната част бяха представени и темите:

  • Регистрация като земеделски производител – необходимост и процедури;
  • Основни изисквания към животновъдните стопанства;
  • Директни плащания за периода 2015 – 2020 г.;
  • Тематична програма за развитие на малките стопанства.

На обучението бяха дискутирани множество въпроси, касаещи конкретни случаи на участниците. В процеса на работа се предоставиха и много индивидуални консултации относно кандидатстването по програми в новия програмен период, типа и начина на отглеждане на култури, подходящи породи животни за региона и необходимата материална база за отглеждането им.

Видео от събитието:

Архив Новини