Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Проучване на предложение за инициатива за закупуване на микробус – посещение на автосалони в гр. Карлово и гр. Сопот (11 март 2016)

На 11 март 2016 г. представители от Фондация “Земята – източник на доходи” Веселин Трендафилов, Крум Христов и Стефан Христов посетиха гр. Карлово и гр. Сопот във връзка с намиране на подходящ микробус по инициатива на партньорската организация Сдружение „ЛАРГО”– гр. Кюстендил. Направен беше оглед на подходящи микробуси и бяха обсъдени условията за закупуване с продавачите. Информация за прегледа и качествата на микробусите бяха предоставени на партньорската организация. Експертите от Сдружение „ЛАРГО“ и Фондация „Земята – източник на доходи“ ще обменят информация по инициативата.

Работата с партньорските организации са във връзка с дейности по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи – фаза 3“, финансиран от ТСА.

Подкрепата за Фондация „Земята – източник на доходи“ е осигурена от фондация “Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Земята – източник на доходи“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори. Тръст за социална алтернатива

Архив Новини