Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Тръст за социална алтернатива (ТСА) ще предоставя стипендии на ромски младежи

През 2016 г. ТСА ще осигури подкрепа за кандидат-студентско обучение по английски език за ромски младежи в Института по английски език към Американския университет в България

Тръст за социална алтернатива (ТСА) предоставя стипендии на ромски младежи с доказани академични успехи и лидерски потенциал за обучение в Института по английски език към АУБ. Обучението цели да подготви учениците за успешно кандидатстване в Американския университет в Благоевград (АУБ).

Стипендиите от ТСА покриват разходите за такси, учебници, и общежитие за интензивно обучение, включително и подготовка по ТОЕFL, в Института по английски език към АУБ. Езиковата подготовка се осъществява в рамките на две нива – Стъпка 2 и Стъпка 3, като двете нива започват в есенния семестър учебната 2016/2017 г.

Онези от стипендиантите, които успеят да постигнат добри резултати от подготовката по английски език и покрият условията за прием в АУБ, ще могат да кандидатстват за пълна стипендия за роми за 4-годишно обучение в АУБ на Фондация „Америка за България“. Силно окуражаваме кандидатите, които имат високо ниво на английски език (ниво С2 според Европейската езикова рамка) да кандидатстват направо за обучение в АУБ и въпросната стипендия на Фондация „Америка за България“.

Срокът за подаване на документи до ТСА е 29 февруари 2016 г.

Повече информация за изискванията и процедурите можете да видите на уебстраницата на ТСА

Новини

Архив Новини