Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Среща на участници по програмата „Земята – източник на доходи“ с търговци и преработватели на селскостопанска продукция (19 февруари 2016)

На 19 февруари 2016 г. наши представители, заедно с участници подпомагани по програмата „Земята – източник на доходи“ участваха в конференция „Фермерските храни – как да съкратим пътя им от производителя до потребителя“, проведена в хотел „Балкан“ – гр. София.

Бяха засегнати множество теми свързани с късите вериги на доставка, сред които и:

  • същност и функциониране на фермерските пазари;
  • тенденции и международни практики при късите вериги на доставка;
  • същност на солидарното земеделие;
  • нагласи на българските потребители към фермерските храни;
  • онлайн търговия с фермерски храни;
  • възможности за финансиране по Програмата за развитие на селските райони.

По време на мероприятието се осъществиха срещи с търговци и преработватели на селскостопанска продукция. Срещата предостави възможности на участниците по програмата на Фондацията да разширят пазара на реализиране на продукцията си и за кандидатстване по различни програми за подпомагане на дейността им като земеделски производители.

Конференцията е организирана от Икономедиа и Списание Регал, с финансовата подкрепа на ЕС.

Повече информация за събитието

Организираното участие на бенефициенти от Фондация „Земята – източник на доходи“ в конференция на тема „Фермерските храни – Как да съкратим пътя от производителя до потребителя“ е осъществено във връзка с дейности по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи – фаза 3“, финансиран от ТСА

Новини

Архив Новини