Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Кръгла маса, АГРА 2016, Възможности за развитие на дребните земеделски стопанства в България през новия планов период (26 февруари 2016)

На 26.02.2016 год. в зала 1 на Шеста палата на Международен панаир – Пловдив се проведе кръгла маса на тема „Възможности за развитие на дребните земеделски стопанства в България през новия планов период”.
Участници на събитието бяха земеделски стопани, представители на структурите на общински администрации, Местни инициативни групи от областта, специализирани учебни заведения и неправителствени организации, работещи за развитие на селските райони.

Събитието беше открито от г-н Владимир Маринов – Зам. областен управител на област Пловдив и г-н Любомир Василев – „Икономедиа“ АД.

Бяха обсъдени възможностите за подкрепа на дребните земеделски стопани през новия планов период 2014-2020г., както и ролята на различните институции и структури за успешното реализиране на тази подкрепа.

Засегнатите теми на кръглата маса бяха:

По традиция кръглата маса е част от съпътстващата програма на международното изложение АГРА. Организатори на събитието са Фондация “Земята-източник на доходи”, Областна администрация Пловдив и Икономедиа – София. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Фондация “Тръст за социална алтернатива” и Европейския съюз и със съдействието на катедра „Икономика“ на Аграрен университет – Пловдив и катедра „Индустриален мениджмънт“ на Технически университет – София, филиал Пловдив.

Програма на кръглата маса

LSIF TSA ECONOMEDIA ES

Новини

Архив Новини