Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Участие в обучение „Набиране на средства от НПО – защо не?“ (02 – 03 декември 2015)

На 02 и 03 декември 2015 г. представител от Фондация „Земята – източник на доходи“ взе участие в обучение по набиране на средства от индивидуални и корпоративни дарители, организирано от Българският център за нестопанско право, проведено в Парк хотел Витоша, София. Обучители по време на събитието бяха от Български център за нестопанско право, Български дарителски форум, Time Heroes, съвместно с лектори от Чешкия център за набиране на средства (Czech Fundraising Center)

Основните теми заложени и разгледани в обучението бяха:

  • Подготовка на каузи за набиране на средства („case for support”);
  • Изграждане на контакт и партньорства с корпоративни дарители при набиране на средства;
  • Основни методи за набиране на средства от индивидуални дарители;
  • Основни стъпки при организиране на кампании за набиране на дарения от индивидуални дарители.

В обучителната част освен презентации бяха подготвени и практически задачи и ролеви игри, който имаха за цел да затвърдят предоставените знания. 

Повече за обучението на сайта на Български център за нестопанско право

Новини

Архив Новини