Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Проследяване на здравното състояние на лозовите насаждения в землището на гр. Перущица (11 август 2015)

На 11.08.2015 г. бяха посетени земеделски масиви в землището на гр. Перущица. Направен е преглед на здравното състояние на лозовите насаждения в землището на гр. Перущица. За разлика от миналата година, през тази година климатичните условия са много по-благоприятни за отглеждането на тази култура. Стопаните са взели необходимите мерки и нападенията от гъбни болести са сведени до минимум.
Ранните десертни сортове вече зреят и се рекултират. Средно ранните сортове зазряват в момента и до две седмици също се очертава да бъдат изнесени на пазара. Евентуална опасност от сиво гниене – ботритис (Botrytis cinerea) може да има за най-късните сортове при влошаване на климатичните условия. За средно ранните сортове не е необходимо да се води допълнително борба, тъй като се очертават сухи и горещи дни, които да не позволят развитието на гъбни болести.
При винените сортове също остава единствено да се води борбата с Ботритиса при наличието на неблагоприятни  климатични условия. Очертава се реколтата от винените сортове също да е добра и с високо качество.

В някой млади черешови насаждения в следствие на лоша агротехника има поява на гъбни болести (късно кафяво гниене и др.) в следствие на което в някой посеви има загиване до 30 % на едногодишни насаждения.

В посев от краставици има силно нападение от паяжинообразуващ акар (Tetranychus), в следствие на което реколтата е силно намалена и посевът може да бъде компрометиран. За същия посев преди месец беше дадена препоръка за борба с акара, която не е спазена. В следствие и на неблагоприятните климатични условия вредителят се е намножил до степен на икономическа вредност.

По време на прегледа на здравното състояние на посевите в землището на гр. Перущица бяха предоставени и 7 агрономически консултации на земеделските стопани.

Архив Новини