Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Закупуване на чесън за семе (07 август 2015)

На 7-ми август 2015 бе закупен посадъчен материал за производство на чесън. Посадъчния материал е предназначен за двама успешни участници в програмата, които са покрили своите задължения по миналогодишните договори преди крайните дати за плащане.

Констатира се, че през 2015 г. цената на семето чесън е с около 60 % по-висока от 2014 г.

Архив Новини