Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Агроконсултации и взимане на почвени проби за анализ от имоти на земеделски стопани в с. Чалъкови (26 август 2015)

На 26 август 2015 г. екип от фондация „Земята – източник на доходи“ (Димитър Георгиев, Росица Емилова и Стефан Христов) посети земеделски стопани в с. Чалъкови, включени по програмата. Целта на посещение беше да се вземат почвени проби от имотите, които стопаните рекултират, да се прегледа състоянието на културите след дъждовете и да се дадат агрономически консултации.

Бяха взети почвени проби от 7 имота на участници и беше измерена киселинността на място.

При посещението се установи, че при оранжерийния пипер са започнали да се прибират връхните чушки, които са с лоши икономически качества. Беше дадена препоръка да не се прилагат скъпи агротехнически и химически мероприятия, поради липса на икономическа изгода. При средно късното и средно ранното полско производство на пипер, в следствие на бурята, се установяват много механични повреди по растенията и бе дадена препоръка за профилактично пръскане с медни препарати, с цел предпазването на посевите от гъбни и бактериални болести.

При засаждане на чесъна за зелено се установи, че почти никой от земеделците не обеззаразява посадъчния материал. На всички бяха дадени препоръки да се направи 0,1 %-ов разтвор от Метил Топсин и скилидките да се топят в направения разтвор в продължение на 2 часа като след изваждането им да бъдат подсушени.

При късното зеле не се наблюдаваха съществени изменения в растежа и развитието. Бяха дадени препоръки да се следи за симптоми за проявяване на мана при зелето и при необходимост да се вземат препоръчани мерки.

Архив Новини