Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Агроконсултации и взимане на почвени проби за анализ от имоти на земеделски стопани в с. Стряма (27 август 2015)

На 27 август 2015 г. екип от фондация „Земята – източник на доходи“ (Димитър Георгиев, Росица Емилова и Стефан Христов) посети участници по програмата от с. Стряма. Целта на посещение беше да се вземат почвени проби от имотите, които стопаните рекултират, да се прегледа състоянието на културите след дъждовете и да се дадат агрономически консултации.

При посещение на насаждение от краставици в землището на с. Стряма се установи наличието на кубинска мана по краставиците (Pseudoperonospora cubensis) и участникът бе убеден да започне борба с това заболяване с химични препарати с  активно вещество алуминиев фозетил, тъй като цените на корнишоните са много добри – достигайки до около 1,00 лв. на едро. Борбата с акара беше изведена успешно преди време и листната маса е добре запазена, което дава възможност за добър добив при добро извеждане на борбата с кубинската мана.

Архив Новини