Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Участие в експертен форум за социална интеграция на ромската общност – Велико Търново (29 юли 2015)

На 29.07.2015 г. в гр. Велико Търново се състоя форум на тема „Икономически фактори и инструменти за социална интеграция на ромската общност: Добри български практики“. На него бяха представени добри практики за успешна социална и икономическа интеграция на ромски млцинства. Фондация „Земята – източник на доходи“ представи своя опит при подкрепата на семействата в неравностойно положение за осигуряване на доходи от собствена дейност, чрез използването на „Интегриран модел интегриран модел за подкрепа на дребен бизнес“.

Повече информация!

Архив Новини