Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Разширен пети управителен съвет „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ (23 юли 2015)

На 23.07.2015г. се проведе петият поред управителен съвет по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“. Този път освен представители на финансиращата организация – „Тръст за социална алтернатива“, бяха поканени и всички организации от страната с които Фондацията работи в партньорство.

Срещата премина в два основни етапа. През първия бяха отчетени постигнатите резултати за четиримесечието, броя на сключените договори в Пловдивска област и  в страната, дадените консултации на участниците и финансовите параметри.

През втория етап всеки от партньорите сподели трудностите и предизвикателствата които среща в работата си по проекта и при осъществяване на икономически инициативи.

Новини

Архив Новини