Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Посещение в Ракитово за мониторинг и проучване на нови идеи (08 юни 2015)

На 08.06.2015 г. представители от Фондация „Земята – източник на доходи“, Веселин Трендафилов и Стефан Христов посетиха партньора Фондация „Бъдеще“ – гр. Ракитово. Целта на посещение беше мониторинг на осъществени инициативи, както и проучване на нови предложения.

Бяха посетени на място осъществени инициативи за:

  • Закупуване на ливада;
  • Закупуване на оборудване за магазин за хранителни стоки.

Осъществените инициативи се развиват добре. Допълнително кандидатът по инициативата за закупуване на ливада желае да участва отново по програмата, като желае да огради имота, в който отглежда овце. Кандидатът по инициативата за „Закупуване на оборудване за магазин за хранителни стоки“ изяви желание да участва по програмата и със закупуване на климатична система за магазина.

Разгледаха се предложения и от нови кандидати за:

  • Закупуване на вана за мляко за ферма с около 37 крави;
  • Закупуване на земеделска земя за изграждане на кошара за овце.

Представените предложения бяха оценени като добри и беше дадено предложение към партньора да проучи допълнително предложенията и да премине към осъществяване.

Архив Новини