Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Посещение в гр. Първомай и с. Караджалово (04 юни 2015)

На 04 Юни 2015 експерти от Фондация „Земята – източник на доходи“ (Димитър Георгиев и Стефан Христов) посетиха гр. Първомай и с. Караджалово. Целта на посещение бе проучване на предложение за закупуване на земя. Беше посетен на място желания земеделски имот. Нивата е с добро местоположение, разположена в близост до регулация, като в него има сонда, а в близост ток.  Кандидатът отглежда в съседни имоти царевица, домати и пипер и желае да увеличи отглежданите площи, като с това постига и по-добър сеитбооборот. Бяха посетени в гр. Първомай продавача на имота, както и адвокат, при който бяха подадени документите за осъществяване на сделката.

Архив Новини