Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Осъществяване на инициатива „Закупуване на колесен трактор“ – Посещение в с. Борован, Видинско (16 юни 2015)

На 16 Юни 2015 експерти от Фондация „Земята – източник на доходи“ (Крум Христов, Димитър Георгиев и Стефан Христов), заедно със специалист по моторни превозни средства и участника по програмата посетиха с. Борован и гр. Враца по одобрена заявка за закупуване на трактор. Целта на посещение бе проучване на предлаганите трактори в страната. Беше посетен на място продаван трактор по обява в интернет. След обстоен преглед, тракторът беше одобрен единодушно. Бяха уточнени с продавача дейностите по сделката и транспорта до Пловдив, като в последствие беше закупена техниката.

Архив Новини