Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Агрономически консултации в с. Чалъкови (26 юни 2015)

На 26.06.2015 г. екип от Фондация „Земята – източник на доходи“ (Димитър Георгиев и Стефан Христов) осъществи регулярно посещение на земеделски имоти на участници по програмата от с. Чалъкови. Целта на посещение бе да се извърши оглед на развитието на културите и да се даде своевременна информация на земеделските стопани за превенция и евентуални проблеми с болести и неприятели.

Беше посетена за оценка на предложение стопанска постройка по постъпила заявка от кандидат участник за преустройството и в магазин. Подготвен беше отчет към УС на Фондацията за възможността за осъществяване на заявката.

Бяха прегледани зеленчукови полета в региона на с. Чалъкови за проследяване на фитосанитарното състояние на отглежданите земеделски култури в региона. Прегледаните площи са засадени предимно с пипер, като част от парцелите са на участници по Програмата, а други на неучастници. Бяха предоставени 4  агрономически консултации на земеделски производители.

Бяха предоставени 10 агрономически консултации на участници по програмата.

Състоянието на културите бе оценено като добро. В една от прегледаните оранжерии с пипер беше установено наличие на оранжерийна белокрилка и листни въшки по пипера. Участникът заяви, че преди 2 дни е пръскал с инсектициди, но поради гъстотата и силното развитие на посева, ефектът от препаратите е незадоволителен. Бяха му дадени препоръки след 4 дена да се извърши повторно третиране. На посева бе забелязано и наличие на вирусни болести. Дадена е препоръка да се изкоренят болните растения и да продължи борбата с векторите.

Бе прегледан ефектът от използването на хербициди при посев от фасул и се установи, че хербицидът си е свършил работата, но е започнало вторично заплевеляване от плевелни семена, които са били попаднали по-дълбоко в почвата и са поникнали по-късно. Бяха дадени препоръки да не се използва повторно хербицид, а борбата да се извърши механично.

При друг участник, част от оранжериите, поради много силни ветрове бяха паднали. В този посев се наблюдаваха както повреди в следствие падналите оранжерии, така и недостиг на азот. Бяха дадени препоръки за пръскане с медни препарати и торене с комбинирани торове, съдържащи по-голям процент азот.

За разлика от миналата година през тази година нападенията и повредите от трипс се определят като незначителни, но бе дадена препоръка борбата с този икономически важен неприятел да продължи.

Архив Новини