Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Агрономически консултации в с. Чалъкови (30 юни 2015)

На 30.06.2015 г. екип от Фондация „Земята – източник на доходи“ (Димитър Георгиев и Стефан Христов), заедно със специалист агроном от АУ-Пловдив (Доц. Стоян Филипов) осъществха посещение на земеделски имоти на участници по програмата от с. Чалъкови. Целта на посещение бе да се извърши оглед на развитието на културите и да се даде своевременна информация на земеделските стопани за превенция и евентуални проблеми с болести и неприятели. Бяха посетени зеленчукови насаждения на участници по програмата, като бяха предоставени 6 агрономически консултации. Състоянието на културите бе оценено като добро. На всеки от участниците бе направен график за прилагане на торове и препарати за използване на торове и препарати.

Архив Новини