Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Агрономически консултации в гр. Перущица (19 юни 2015)

На 19.06.2015 г. екип от Фондация „Земята – източник на доходи“ (Димитър Георгиев и Стефан Христов) осъществи регулярно посещение на земеделски имоти на участници по програмата от гр. Перущица. Целта на посещение бе да се извърши оглед на развитието на културите и да се даде своевременна информация на земеделските стопани за превенция и евентуални проблеми с болести и неприятели. Бяха посетени лозови масиви, овощни градини и зеленчукови насаждения, като бяха предоставени 9 агрономически консултации. Състояние на културите бе оценено като добро.

При лозовите масиви се направи основен преглед за наличие на основни патогени. В лозовите масиви се направи преглед срещу основните гъбни болести (обикновена мана по лозата и брашнеста мана) и се установи, че насажденията не са нападнати от посочените по-горе болести. Борбата с шарения гроздов молец също бе изведена успешно и не се установиха значителни повреди от него. На места в лозовите насаждения се наблюдава лозова краста, причинена от акари и бяха дадени указания за извеждане на борбата с този неприятел.

При проследяване развитието на прасковена градина бе установено, че след спазване на препоръките за растителна защита бе спряно развитието на болестта „къдравост по прасковата“, но има поява на“черна прасковена листна въшка“, за която не са били взети мерки и за която бяха дадени препоръки за борба.

В няколко черешови насаждения бе констатирано наличие на „Черна черешова листна въшка“ и „Късно кафяво гниене“, за което бе обърнато внимание на собствениците.  При черешовите насаждения беритбата бе на привършване и бяха дадени указания за последващите грижи, които са необходими за културата, като торене, резитби и борба с болести и неприятели. Бяха демонстрирани някои зелени резитби, които са от голямо значение за доброто оформяне на короната на дърветата.

Беше извършен мониторинг на инициатива за „Закупуване на колесен трактор“ на дългогодишен участник по Програмата.

Във връзка с получени заявка от участник беше проучено предложение за закупуване на микробус за пренос на музикално оборудване и оборудване за тържества, за която бе подготвен и отчет към Управителния съвет на Фондацията.

Бяха предоставени агрономически и икономически консултации на участник по Програмата от с. Брестовица.

Архив Новини