Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Агрономически консултации в гр. Перущица и с. Брестовица (03 юни 2015)

На 03.06.2015 г. екип от Фондация „Земята-източник на доходи“ (Димитър Георгиев и Стефан Христов) посети земеделски стопани от гр. Перущица и Брестовица. Целта на посещение бе проучване на предложение за закупуване на земя и проследяване на развитието на земеделските култури.

В гр. Перущица беше разгледано предложение от нов кандидат по програмата за закупуване на земеделска земя за отглеждане на овощни насаждения. Бяха му предоставени агрономически консултации по отношение на използваните видове дървета и препарати за растителна защита. Посетен бе на място желаният имот за да установят и фактическите граници.

Бяха посетени и имотите на 6 участници по програмата, на които бяха предоставени и агрономически консултации. Беше проследено развитие на черешовите им насаждения, като на  1  от тях се проследи и развитието на зеленчуковите култури, а на трима и лозовите насаждения, като се установи, че всички насаждения са в добро фитосанитарно състояние. При част от градините бяха установени нападения от листни въшки по черешата, което обаче няма да повлияе на качеството и добива. Беше предоставена информация за борба с неприятелите, след обирането на реколтата.

В с. Брестовица бяха посетени овощните градини и лозовите насаждения на 5 земеделски стопани, участници по програмата. Констатира се добро развитие на насажденията. Беше получена информация от участниците за грижите, които се полагат за насажденията. Бяха дадени препоръки за бъдещото използване на торове и препарати.

При посещенията беше установено, че участниците по програмата се развиват с добри темпове. Установили са връзка с търговци от Румъния, които за 3-та поредна година идват на място да изкупуват продукцията.

Архив Новини