Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Проучване на предложения за инициативи от партньора от Ямбол – Фондация „Болни от астма“

На 09 февруари 2015 г. представители от Фондация “Земята – източник на доходи”, Веселин Трендафилов, Марияна Шишкова и Стефан Христов посетиха партньора от Ямбол – Фондация „Болни от астма“. Целта на посещението беше да се проучат няколко предложения за инициативи и да се осъществи преглед на документацията на партньора по отношение на реализирани инициативи. Едно от предложенията, което разгледахме бе за закупуване на 2 имота в с. Крумово за отглеждане на овошки и животни.

Следващото предложение, което разгледахме и обсъдихме, идва от семейство от с. Скалица. Идеята е за закупуване на 30 броя кози, с които да увеличат стадото си, както и за доставка на доилен агрегат. Направен бе примерен вариант за закупуването на активите, който устройва в най-голяма степен бенефициента, партньора и възможностите на проекта.

Архив Новини