Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Посещение на партньорската организация от Ямбол, Фондация „Болни от астма“

На 26 февруари 2015 експертите по проекта Веселин Трендафилов и Стефан Христов посетиха партньорската организация от Ямбол, Фондация „Болни от астма“. Целта на посещението беше да се осъществи мониторинг и проучване на нови инициативи. Прегледани бяха документите за осъществяване на инициативата за закупуване на 30 броя кози и доилен апарат за бенефициент от с. Скалица. Бяха дадени насоки и консултации по отношение осъществяването на инициативата. Бяха посетени на място оборът, в който се намират козите, както и обора на кандидата.

Беше осъществен и мониторинг на инициативата „Закупуване на оборудване за заведение за бързо хранене“. Собственикът допълнително е разширил дейността с хранителни продукти, за да обхване по-голяма част от търсеното на населението.

Архив Новини