Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Посещение на партньора Сдружение „Организация Дром“ – Видин (20 февруари 2015)

На 20 Февруари 2015 г. представители от Фондация “Земята – източник на доходи”, Иван Пенов, Веселин Трендафилов и Стефан Христов, посетиха партньора Сдружение „Организация Дром“ – Видин. Целта на посещението беше запознаване с развитието на инициатива “Закупуване на имот и материали за създаване на оранжерия за отглеждане на ягоди” в гр. Брегово, Видинска област. Обсъдихме подробно ситуацията и дадохме конкретни препоръки, базирани на опита ни, за най-благоприятно продължаване на инициативата.

Архив Новини