Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018В с. Брестовица беше проведено обучение за овощари

На 21.02.2015 г. Фондация “Земята – източник на доходи” организира среща-обучение на участниците в програмата от с. Брестовица. Обучението проведоха Димитър Колев, специалист лозаро-градинар и Димитър Георгиев, Стефан Христов и Росица Емилова от Фондация “Земята – източник на доходи”. Темата на обучението беше „Основни формировки и актуални тенденции при създаването на черешови градини“. В рамките на обучението бяха дадени съвети относно грижите и агротехническите мероприятия при овощните насаждения – резитби, борба с болести и вредители, създаване на нови насаждения, използване на нови сортове и практики. Дадоха се съвети за необходимостта от задължителното спазване на нормите на торене и пръскане, както и правилното използване на препарати за растителна защита и различните начини за прилагане на торовете и препарати. След това бяха показани на място в градините на участниците в обучението различни методи за резитби подходящи за региона, както и грешки, които често се допускат при резитбите.

Архив Новини