Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018В гр. Перущица беше проведено обучение за овощари

На 22.02.2015 г. Фондация “Земята – източник на доходи” организира среща-обучение на участниците в програмата от гр. Перущица. Обучението проведоха Димитър Колев, специалист лозаро-градинар, Димитър Георгиев, Стефан Христов и Росица Емилова от Фондация “Земята – източник на доходи”. Темата на обучението беше „Основни формировки и актуални тенденции при създаването на черешови градини“. Срещата се проведе в ромската махала на града, в кафенето на Златка Христова, бенефициент по инициативата “Реконструкция на съществуващо кафене и обособяването му в ресторант”, която се реализира с финансовата подкрепа на фондацията. В рамките на обучението бяха дадени съвети относно грижите и агротехническите мероприятия при овощните насаждения – резитби, борба с болести и вредители, създаване на нови насаждения, използване на нови сортове и практики. След това бяха показани на място в градините на участниците в обучението различни методи за резитби подходящи за региона, времето за резитба, както и грешки, които често се допускат при резитбите.

Архив Новини