Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Участие в работна среща в гр. Кюстендил (01 декември 2014)

На 01 Декември 2014 г. председателят на Фондация „Земята – източник на доходи“, Иван Пенов, взе участие в работна среща с EFC, ТСА и представители на местната власт. Беше представен моделът на „Земята – източник на доходи” и възможностите, които предлага проектът „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи” за подкрепата за реализация на икономически инициативи от ромски семейства, като част от общностите в неравностойно положение в България.

Архив Новини