Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Среща на партньорите (13 декември 2014)

На 13 декември хотел „Сарай“ – с. Калояново се проведе среща на партньорите, в която бяха представени постигнатите резултати до момента. Представиха се и се обсъдиха успехите и трудностите при осъществяване на инициативите при всеки един партньор. Бяха обсъдени изпълнението на индикаторите и необходимостта от още финансови средства за новия период. Подписаха се споразумения с партньорите за следващия програмен период на проекта и се обсъдиха насоките за бъдещата работа.

Архив Новини