Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Проучване на предложения за инициативи в Стара Загора, Хан Аспарухово, Зимница, Дъбово (17 октомври 2014)

На 17 октомври 2014 експертите по проекта Веселин Трендафилов, Марияна Шишкова и Стефан Христов посетиха партньорската организация фондация “Свят без граници“ – Стара Загора.

Бяха прегледани документите по отчетите за четиримесечието и бе направен план за посещение на място на няколко нови предложения за инициативи.

В с. Хан Аспарухово бе проучено предложение за закупуване на постройка за магазин за хранителни стоки. Постройката се намира на главен път, но пазарната ниша и клиентите изглеждат недостатъчни. Обектът е добър, но трябва да се обнови след закупуване. Инициативата подлежи на допълнително проучване по отношение на клиенти, оборот, приходи и разходи.

Разгледано бе и предложение от друг кандидат за направа на цех за закуски заедно с кафене и офис за парични преводи. Предложението бе оценено като добро, но твърде мащабно, за да се подпомогне по проекта.

В с. Зимница беше представена идея за закупуване на земеделска техника. Кандидатът обработва около 15 дка собствена земя, на която засажда зеленчуци, както за собствена консумация, така и за продажба на пазара. Има желание да закупи малогабаритна техника за да улесни работата си. Проучена е техниката, която се предлага, като бенефициентът се е спрял на оферта за мотофреза, пръскачка и окопачка, които отговарят на изискванията му. Идеята бе оценена като много добра и беше дадена препоръка към партньора да премине към осъществяване на инициативата.

В с. Дъбово бе разгледано предложение за закупуване на земя, около 4 дка, за отглеждане на рози. Препоръката която бе дадена към партньора е да се подържа връзка с кандидата, за да се изчисти предложението относно документи, условия, цени и процедури за продажба на земята и след това да се пристъпи към реализация.

Архив Новини