Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Проучване на нови предложения за инициативи в Стара Загора и Ямбол (14 май 2014)

На 14 май 2014 представители от Фондация “Земята – източник на доходи” Веселин Трендафилов и Стефан Христов посетиха партньорските организации Сдружение “Свят без граници“ – Стара Загора и Фондация “Болни от астма” – Ямбол. Обсъдени бяха документи по инициативи. Предоставени бяха примерни брошури, с които да представят в общността в региона проекта и модела.

В Стара Загора бяха обсъдени с партньора няколко нови предложения за инициативи за:

  • покупка на земя;
  • закупуване на пчелни семейства;
  • закупуване на оборудване за хранителен магазин в Камено.

Обсъдените идеи бяха оценени положително, като бе препоръчано на партньора да направи допълнителни проучвания.

В Ямбол бяха обсъдени нови предложения за инициативи за:

  • закупуване на имот за отглеждане на зеленчуци;
  • закупуване на крави.

Беше обсъдена документацията необходима при осъществяване на сделките. Идеите бяха оценени като добри и бе препоръчано на партньора да извърши допълнителни проучвания.

Новини

Архив Новини