Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Мониторинг и проучване на нови предложения за инициативи в с. Хайредин (16 май 2014)

На 16 май 2014 екип от Фондация “Земята – източник на доходи”, Веселин Трендафилов, Марияна Шишкова и Стефан Христов, посети партньорската организация от с. Хайредин – Сдружение „Нов път“. Бяха прегледани документи по осъществената инициатива „Закупуване на имот за отглеждане на пчели“.

Обсъдени бяха няколко потенциални инициативи за:

  • закупуване на ремарке за превозване на пчелните кошери до място за паша;
  • закупуване на пчелни семейства;
  • закупуване на микробус за транспортиране на продукция до пазари и тържища.

Идеите бяха оценени като добри и бе дадено предложение за допълнително им проучване.

Новини

Архив Новини