Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Маркиране на границите на имоти и предоставяне на агрономически консултации в с. Чалъкови, с. Стряма и с. Пъдарско (21 Май 2014)

На 21 Май 2014 Димитър Георгиев и Стефан Христов посетиха по заявка земеделски стопани от с. Пъдарско и с. Чалъкови за уточняване на границите на имотите, които обработват.
В с. Чалъкови бяха маркирани точки от имота на един участник по програмата, като Димитър Георгиев допълнително даде и консултации за отглеждане на културите и прилагането на необходимите препарати.

Бяха маркирани границите на още 3 земеделски имота на друг участник в програмата, като се отбеляза че няма различия между границите на имотите и фактически използваните площи.

Беше посетено с. Стряма, където на участници по програмата бяха дадени агрономически, икономически и правни консултации.

В с. Пъдарско бяха маркираха границите на нивите на двама участници, като се установиха леки различия между границите на имотите и засадените площи. Беше даден съвет да се коригира използването на площите. При посещенията на участниците бяха дадени и консултации  относно отглеждането на засадените култури.

Новини

Архив Новини