Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Проучване на предложение за инициатива – посещение на автосалони в Карлово (03-04 април 2014)

На 03 и 04 април 2014 представители от Фондация “Земята – източник на доходи” Веселин Трендафилов, Крум Христов, Димитър Георгиев и Стефан Христов, заедно с партньора „ЛАРГО”– Кюстендил и представители от оркестър „EXCEL” посетиха гр. Карлово във връзка с намиране на подходящ микробус за групата. Прегледани бяха доста превозни средства, но за съжаление не бе открит подходящ. Беше препоръчано посещение на автосалони и в други градове, както и справки в автосалони в интернет. Кандидатът, експертите от Сдружение „ЛАРГО“ и Фондация „Земята – източник на доходи“ ще обменят информация по инициативата.

Новини

Архив Новини