Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Подписани споразумения за сътрудничество с нови три организации (01 април 2014)

На 1 април 2014 г. бяха сключени споразумения за сътрудничество с нови три организации от страната за разпространение на Модела на Фондация Земята – източник на доходи”.

Новите ни партньори са:

Сдружение „Нов път” – с. Хайредин, http://newroad-hajredin.org/

Сдружение „Свят без граници” – гр. Стара Загора, http://www.sviatbezgranici.org/

Фондация „Болни от астма” – гр. Ямбол  http://www.fba.hit.bg/index.html

Така броят на организациите партньори се увеличи до седем. Надяваме се на ползотворно сътрудничество с всички партньори и много успешно реализирани инициативи за подобряване качеството на живот на ромската общност.

Архив Новини